ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΠΟΝΤΟΥ 72-74
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17672
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107252190