ΠΑΝΤΑΖΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΕΙΡΗΝΗΣ 20
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15121
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΥΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102628639