ΧΟΡΟΜΙΔΟΥ  ΔΑΝΑΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΟΔΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 163
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107243765