ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 ΑΡ.1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18450
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104927867