ΓΚΑΒΕΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2& ΧΕΛΜΟΥ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14565
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106215639