ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 158
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15453
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106657239