ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 228
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11256
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102025000