ΜΠΕΝΕΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: ΟΙΤΗΣ 2 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16344
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109708286