ΜΑΪΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ



ΟΔΟΣ: ΜΟΥΓΛΩΝ 39 & ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18453
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104964823