ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΟΔΟΣ: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 137
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19005
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947812906