ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15771
ΔΗΜΟΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107752566