ΤΟΥΣΕΡΤ  ΜΙΧΑΗΛ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΚΑΥΚΑΣΟΥ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11363
ΔΗΜΟΣ: ΚΥΨΕΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972275305