ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14565
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108141811



Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ