ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 228
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11256
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102025000