ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ  ΕΦΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16675
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109680730