ΚΑΤΣΑΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΨΑΡΩΝ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12132
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105781642