ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ



ΟΔΟΣ: ΘΗΒΩΝ 180
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12134
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105730798