ΑΛΕΞΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ



ΟΔΟΣ: ΑΓΝΑΝΤΩΝ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13123
ΔΗΜΟΣ: ΙΛΙΟΝ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102630664