ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ  ΝΙΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ



ΟΔΟΣ: ΜΑΧΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 74100
ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ
ΝΟΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831100993